Elektrische installatie keuren voor uw brandverzekering en personeel

 In Geen categorie

Ben u op de hoogte waarom u de elektrische installatie regelmatig moet laten keuren voor uw brandverzekering?

Een brand door kortsluiting in de meterkast is al vervelend genoeg, zonder dat de verzekeraar niet uitkeert.  Een van de preventie eisen die brandverzekeraars stellen is de keuring van de elektriciteitscentrale. Niet alleen om te voorkomen dat de verzekeraar bij brand niet uitkeert, maar ook om te voorkomen dat er schade ontstaat.

Doorgaans stelt de verzekeraar in de voorwaarden of clausules dat er minimaal 1 x in de 5 jaar een keuring of herkeuring plaats moet vinden. Afhankelijk van wat voor soort bedrijf u heeft zijn er afspraken met u gemaakt.

 

Een elektrische installatie aanleggen met een opleveringskeuring volgens NEN 1010

Let bij de aanleg van de elektrische installatie op de volgende punten:

  • Laat uw elektrische installatie aanleggen en aanpassen door een erkend installateur.
  • Laat na elke aanpassing een opleveringskeuring volgens de normen van de NEN 1010 uitvoeren.

 

NEN 1010 geeft (veiligheids)bepalingen voor de opbouw van laagspanningsinstallaties tot 1000 Volt. Bij het aanleggen, uitbreiden en aanpassen van laagspanningsinstallaties moet aan deze norm worden voldaan. Een opleveringsinspectie is onderdeel van de norm. De norm wordt genoemd in het bouwbesluit en is daarmee in de wet opgenomen. Zorg ervoor dat de opleverinspectie voldoet aan de bijlage 61F van deze norm. Alle inspectie- en installatiebedrijven die een installatie volgens NEN 1010 aanleggen, mogen de opleveringskeuring zelf uitvoeren. Om de kwaliteit van deze opleveringskeuring te waarborgen, adviseren wij u om deze uit te laten voeren door een onafhankelijk inspectiebedrijf.

 

Elke 5 jaar een keuring

Een keuring geeft inzicht in de onderhoudstoestand van uw elektrische installatie. Met dit inzicht kunt u onderhoud laten uitvoeren voordat problemen ontstaan. Een betrouwbare installatie, een veilig idee.

Laat uw elektrische installatie elke 5 jaar keuren volgens de normen van de NEN 3140.

 

Keuring volgens NEN 3140

Wat is het? De Arbowet geeft aan dat uw werknemers veilig moeten kunnen werken. NEN 3140 geeft veiligheidsbepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties, met als doel om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen. Onderhoudt u uw installatie volgens de richtlijnen van NEN 3140, dan voldoet u voor uw elektrische installatie aan de Arbowet. De keuring volgens NEN 3140 richt zich op uw totale elektrische installatie.

 

Waar bestaat de keuring uit?

De keuring bestaat uit:

  • visuele inspectie
  • meting en beproeving
  • rapportage van de bevindingen

 

Kiest u voor keuring volgens NEN 3140, laat dan alle onderdelen uitvoeren. Dan kunt u deze keuring ook gebruiken voor uw verzekering.

Recent Posts