Geen regenton? Hogere verzekeringspremie

 In woonhuis

Verzekerden in gemeenten die weinig doen tegen wateroverlast kunnen in de toekomst een hogere verzekeringspremie verwachten. En dan niet alleen voor opstal en inboedel, maar ook voor de auto. Hiervoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars in dagblad PZC.

Verzekeraars zien het aantal schademeldingen als gevolg van klimaatverandering al toenemen. Het Verbond verwacht dat de komende decennia  extreme (hagel)buien  fors meer schade gaan veroorzaken aan huizen, bedrijven en auto’s.

Verantwoordelijkheid

Tegenover dagblad PZC zegt woordvoerder Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars dat de maatschappijen de schadekosten zullen doorberekenen aan hun klanten. “Gemeentes moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de schade bij hevige buien te beperken. In gemeentes die dat niet doen, zullen mensen met een opstal-, inboedel- of autoverzekering in de toekomst duurder uit zijn.”

Extreme regenval

Alle gemeenten moeten de komende twee jaar een klimaatstresstest doen om in kaart te brengen waar het water bij extreme regenval heen stroomt. Veel gemeentes hebben afgelopen jaren al waterbergingen aangelegd en de capaciteit van hun riolen vergroot.

Opleggen regentonplicht

Huiseigenaren moeten het regenwater dat op hun perceel valt in principe zelf bergen. Bijvoorbeeld in een regenton, een vijver of een kuil in hun tuin. In de praktijk leggen gemeenten dit hun bewoners vrijwel nooit op. Uit onderzoek van Rioned bleek dat eind 2016 van de 380 gemeenten er 32 hiervoor een verordening hadden.
Het opleggen van een ‘regentonplicht’ leidt echter tot hoge kosten voor huiseigenaren, reden voor de gemeente Laren om in 2016 alsnog af te zien van de verordening met bijbehorende boete van € 4.000 bij het ontbreken van een goede afwatering.

Ondergelopen kelders

Het ontslaat gemeenten niet van hun plicht om  hun verantwoordelijkheid te nemen vindt Buis. “Dat is ook in hun eigen belang. Burgers worden boos als hun kelders voor de tweede keer binnen een jaar onderlopen. In veel gemeentes, zoals Rotterdam, gebeurt overigens ook al een hoop.”

Recent Posts