NHG-Grens vastgesteld op € 290.000,-

 In Hypotheken

De kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat volgend jaar flink omhoog, van €265.000 naar 290.000. Daardoor komen er meer hypotheken voor de garantie in aanmerking, heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen laten weten.

Voor woningen waarbij geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, gaat de grens vanaf 1 januari 2019 zelfs nog wat verder omhoog. Dan kan volgend jaar maximaal €307.400 worden geleend.

Gemiddelde koopsom

Voor de NHG-grens wordt gekeken naar de gemiddelde koopsom van juni, juli en augustus van het voorgaande jaar. Daarna wordt deze prijs op €5000 afgerond. Doordat huizenprijzen stijgen naar recordhoogte, neemt de NHG ook flink toe.

Het kostengrensbesluit voor NHG moet nog wel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Recent Posts