Wet Beperkte gemeenschap van goederen

 In Hypotheken

De Wet Beperkte gemeenschap van goederen is op 1 januari 2018 ingegaan. Dat betekent dat er bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap een aantal zaken anders wordt geregeld dan voorheen. De KNB heeft hiervoor een nieuwe informatieve website gelanceerd.

Onder de noemer ‘Samen Verder’ is er op de publiekssite notaris.nl veel informatie te vinden over dit onderwerp. De beroepsorganisatie van notarissen heeft verder de brochure Samen Verder herschreven en voorzien van een extra bijlage over de nieuwe wet. Deze documenten kunnen op de vanaf de website gedownload worden.

Recent Posts