Zakelijke autotekening fors verslechterd

 In Geen categorie

Over het boekjaar 2016 hebben verzekeraars de resultaten op de zakelijke autotekening flink zien verslechteren. De markt voor particuliere autoverzekeringen is nog even verlieslatend als in voorgaande jaren. Niet één verzekeraar bleek in staat structureel winst te maken op de autotekening.

Dit blijkt uit de jaarlijkse uitvraag onder verzekeraars door DNB. De toezichthouder ziet in de uitkomsten onverminderd de noodzaak om deze markt te blijven volgen. “Het lukt de verzekeraars blijkbaar minder goed om in te grijpen op de zakelijke markt, die met de veelal collectieve contracten een heel andere dynamiek kent dan de particuliere markt”, aldus de toezichthouder.

Ondanks pogingen van verzekeraars om het tij te keren, ziet DNB nog geen verbetering op de motor WA-markt op basis van de cijfers van boekjaar 2016. De verliezen van verzekeraars zijn zelfs groter dan in 2015. Er is volgens DNB sprake van een toename van de schadelast in combinatie met een zeer concurrerende markt.

Laatste onderzoek

DNB stopt met de huidige jaarlijkse uitvraag onder verzekeraars. Dankzij Solvency II kan DNB nu gebruik maken van een uitgebreide set aan gegevens voor vervolgonderzoek. In geval van significante marktveranderingen kan de toezichthouder alsnog besluiten tot een uitvraag voor kwalitatieve of kwantitatieve informatie.

 

Bron: infinance

Recent Posts