Cyberverzekering

Een gerichte (computer) hack of het verlies van een laptop kan grote gevolgen hebben. Denk maar aan verlies van klantinformatie of personeelsgegevens, het in verkeerde handen komen van betaalkaartgegevens, schade aan het IT netwerk of derving van online inkomsten en reputatieschade.

Cybercriminaliteit komt steeds vaker voor. De cyberaanvallen bij internetbankieren, DigiNotar en diverse gemeenten waar vertrouwelijke informatie is gelekt, zijn voorbeelden die de media hebben gehaald. Bij u komt dit wellicht niet in deze omvang aan de orde, maar cyberrisico’s kunnen een fors financieel risico voor u vormen.

Maar liefst 98 procent van de ondernemers krijgt te maken met een vorm van cybercrime of dataverlies. Wij bieden daarom de Cyberverzekering aan. De cyberverzekering die dekking biedt tegen de gevolgen van inbreuk op data. Inbreuk op data is een incident waarbij gevoelige, beschermde of vertrouwelijke gegevens; gekopieerd, overgedragen, gestolen of gebruikt worden door een persoon die niet bevoegd is om deze handelingen uit te voeren.

Dekking

De Data Risks dekking omvat zes onderdelen:

1. Systeeminbraak
2. Privacy
3. Digitale aansprakelijkheid
4. Hacking
5. Afpersing
6. Omzet verlies door cyberaanvallen

Voordelen van Cyber- en Data Risks

  • Zeer duidelijke en transparante voorwaarden;
  • Wereldwijd bereik;
  • Uitgebreide juridische expertise;
  • Ervaren security-professionals;
  • Toegang tot een netwerk van erkende leveranciers (beveiligingsexperts, forensisch computeronderzoek, begeleiding meldingsprocedure).

Meldplicht datalekken

Vanaf 1 januari 2016 geldt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met dit wetsvoorstel, ook wel meldplicht datalekken genoemd, wil de regering de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk beperken. Tevens zal het moeten bijdragen aan het herstel en behoud van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens. Door het aannemen van het wetsvoorstel moet de verantwoordelijke bij een datalek, niet alleen een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar ook de betrokkenen informeren. Meer informatie hierover lees je op de pagina Meldplicht Datalekken.

Wilt u meer weten?

Neemt u dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs, wij helpen u graag bij een passende oplossing.