Pensioenbewust in vijf stappen

Wilt u meer inzicht in uw pensioen. Volg deze stappen en u krijgt gemakkelijk inzicht.

Stap 1 Uw Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is een Uniform Pensioenoverzicht?
 • Het opgebouwde pensioen en te bereiken pensioen
 • Hoeveel krijgt u als u overlijdt of arbeidsongeschikt wordt?

Stap 2 Het pensioenstelsel in Nederland

 • Een basispensioen voor iedereen die in Nederland woont
 • Werkgeverspensioen als u in loondienst bent geweest
 • Zelfstandig sparen voor uw pensioen

Stap 3 Mijn pensioen

 • Wat is mijn huidig opgebouwd pensioen?
 • Het inkomen nu vergeleken met later
 • Uitleg van mogelijkheden om zelfstandig pensioen op te bouwen

Stap 4 Hoeveel heeft u later nodig?

 • Voor uzelf een afweging maken?
 • De effecten op uw maandlasten variëren
 • Uw levensstijl is bepalen

Stap 5 Zo kunt u uw pensioen aanvullen

 • Geld vastzetten tegen een rendement
 • Flexibel sparen of beleggen
 • Vraag een adviesgesprek aan