Uitvaart

Een begrafenis of crematie kost veel geld. U wilt niet dat dit voor rekening van uw nabestaanden komt. Met onze uitvaartverzekeringen krijgen zij een geldbedrag om uw uitvaart van te betalen. Ook is het mogelijk om een uitvaartverzekering met diensten te verzekeren. Onze adviseurs helpen u graag bij het kiezen van een passende verzekering.

Even stilstaan bij de keuzes voor later

Uw uitvaartwensen vastleggen

Wat te regelen bij een uitvaart?

Na een overlijden komen er vaak veel praktische zaken op de nabestaanden af. Er moet veel worden geregeld; van de dagelijkse bankzaken tot de erfenis. Een checklist voor de te regelen zaken:

 • Vraag de notaris een verklaring van erfrecht op te stellen met eventueel een boedelvolmacht.
 • Informeer de bank over het overlijden en vraag of een verklaring van erfrecht nodig is om een nieuwe bevoegdheid voor bankrekeningen te regelen.
 • Noteer het banksaldo op de datum van overlijden.
 • Stop het salaris of de uitkering.
 • Informeer instanties, zoals verzekeringsmaatschappijen en de ziektekostenverzekeraar, over het overlijden.
 • Bekijk of de overledene nog afspraken heeft openstaan, bijvoorbeeld bij het ziekenhuis. • Ga na welke automatische incasso’s er lopen bij de bank en zeg deze zo nodig op.
 • Kijk welke schulden er zijn, zoals belastingschuld, hypotheek of uitvaartkosten. Sommige verzekeringen moeten na een overlijden worden stopgezet, andere moeten op een andere naam komen te staan. En welke verzekeringen keren uit? Het is goed om na een overlijden de verzekeringen onder de loep te nemen.
 • Regel voor eventuele kinderen de voogdij, kinderbijslag, kinderopvang en/of gezinshulp.
 • Regel een taxatie van de boedel.
 • Vraag een financiële tegemoetkoming aan.
 • Ga na welke verzekeringen uitkeren.