Wijzigingen Zorgverzekering 2018

 In Geen categorie

Op Prinsjesdag zijn de wijzigingen in de basisverzekering en de hoogte van het verplicht eigen risico voor komend jaar bekendgemaakt. Wat verandert er precies voor u en waar moet u rekening mee houden in 2018? Wij hebben de belangrijkste zaken voor u op een rij gezet.

 • Het verplicht eigen risico blijft in 2018 toch 385 euro.
 • Fysiotherapie: De overheid heeft de aanspraak fysiotherapie vanaf 18 jaar uitgebreid voor de indicatie artrose in knie en/of heup. Als u 18 jaar of ouder bent en artrose heeft in knie en/of heup, dan vergoedt de basisverzekering uw fysiotherapie. U krijgt vanaf de eerste behandeling maximaal 12 behandelingen oefentherapie vergoed in een periode van maximaal 12 maanden.
 • Kraamzorg: De overheid heeft bepaald dat de eigen bijdrage kraamzorg niet geldt voor de partusassistentie. Op de kosten voor partusassistentie wordt geen eigen bijdrage meer ingehouden. Partusassistentie is de ondersteuning van de verloskundige of huisarts door een verpleegkundige of kraamverzorgster tijdens een thuisbevalling.
 • Verpleging en verzorging: Overheveling van de (geneeskundige) verzorging voor kinderen, vanuit de Jeugdwet naar de Zorgverzekeringswet. Alle verpleging en verzorging voor kinderen tot 18 jaar valt nu onder de basisverzekering.
 • Imuuntherapie: De overheid heeft de aanspraak zittend ziekenvervoer uitgebreid. Deze geldt ook als u immuuntherapie ondergaat. De basisverzekering vergoedt zittend ziekenvervoer als u een behandeling met immuuntherapie moet ondergaan (naast behandelingen met chemotherapie en radiotherapie).
 • Zintuigelijke gehandicaptenzorg: Er is geen nieuwe verwijzing nodig bij een eenvoudige zorgvraag waarbij de stoornis niet veranderd is. Als u al eerder verwezen en behandeld bent voor zintuiglijk gehandicaptenzorg en u daarna weer een eenvoudige, kort te behandelen zorgvraag hebt zonder dat uw aandoening echt veranderd is, dan hoeft u daarvoor niet opnieuw een verwijzing te halen.

Eigen bijdrage

De meeste zorgkosten worden helemaal vergoed uit de basisverzekering. Maar voor een aantal zorgsoorten is dat niet zo. Dan geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is het deel van de medische kosten uit de basisverzekering dat u zelf moet betalen. Hoe hoog die bijdrage is, wordt bepaald door de overheid en is voor iedereen hetzelfde.

Eigen bijdrage hulpmiddelen

 • Maximale vergoeding van een pruik stijgt met 11,50 euro naar 431 euro
 • Eigen bijdrage van allergeenvrije schoenen en (semi-)orthopedische schoenen stijgt voor
  – verzekerden onder de 16 jaar met 1,50 euro naar 69 euro
  – verzekerden van 16 jaar en ouder met 3 euro naar 138 euro
 • Eigen bijdrage lenzen en brillen in bijzondere gevallen stijgt
  – per glas of lens met 1,50 euro naar 57,50 euro
  – voor 2 glazen of 2 lenzen per jaar van 112 euro naar 115 euro

Eigen bijdrage bevalling

 •  voor een niet medisch noodzakelijke bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum, stijgt het variabele deel van de eigen bijdrage. U betaalt zelf de extra kosten als het tarief van het ziekenhuis of het geboortecentrum meer is dan 122,50 euro per persoon per dag

Eigen bijdrage zittend ziekenvervoer

 • de eigen bijdrage stijgt met 1 euro naar 101 euro per kalenderjaar
 • de vergoeding gaat omhoog naar 30 cent per kilometer
Recent Posts